Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών της εταιρίας μπορεί και προσφέρει ένα

πακέτο υπηρεσιών σε συμβουλευτικό επίπεδο για την έκδοση στεγαστικών

δανείων, ασφαλιστικών καλύψεων και των παρακάτω σημείων: 

 

Αγορές - Πωλήσεις - Ενοικιάσεις, Ακινήτων και Επιχειρήσεων
Αντιπαροχές Οικοπέδων
Προβολή, Προώθηση Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρήσεων
Διαχείριση, Εκμετάλλευση Ακινήτων
Εκτιμήσεις Ακινήτων από τους Συμβούλους Ακινήτων που διαθέτει
Έρευνα αγοράς
Διαπραγματεύσεις Αγοράς - Πώλησης και Μισθώσεων Ακινήτων
Πραγματογνωματεύσεις Ακινήτων
Επιμετρήσεις, Αποτυπώσεις Ακινήτων
Αδειες - Μελέτες - Κατασκευές - Επισκευές
Πολεοδομικές Συμβουλές
Κατασκευές και επισκευές Επαγγελματικών χώρων και Καταστημάτων
Ανακαινίσεις και Αναπαλαιώσεις
Εργασίες έκδοσης δικαιολογητικών
Εργασίες και Συμβουλές προς έκδοση δανείου

 
Άντρέας Λυμπέρης - Διεύθυνση: Μεσσολογγίου 170, Τ.Κ 303 00 - Ναύπακτος - Τηλ. 26340 23859 - Fax: 26340 23889 -: info@a-l.gr